czwartek, 30 czerwca 2016

Haiku ze stawonogami

Haiku opublikowane w Sketchbook, maj-czerwiec 2009 roku

uwięzione -
mucha, motyl i konik polny 
w sieci pająka


trapped -
fly, butterfly, graschopper 
in one spider web


összejöttek -
légy, lepke, szöcske
egy pókhálóban
                                                      (tł. na węgierski Gabor Terebess)