sobota, 9 grudnia 2017

Haiku rozwodowe

nowy kalendarz
zaznaczam na czerwono
datę rozwodu