czwartek, 30 czerwca 2016

Haiku z mrówkami

Haiku opublikowane w Sketchbook, maj-czerwiec 2009 roku

słoneczny ranek -
pod drzewem mrówki budują
nowe mrowisko


sunny morning -
under a tree ants build
a new anthill