sobota, 30 maja 2009

- Sketchbook maj/czerwiec 2009

Moje haiku opublikowane w Sketchbook, maj-czerwiec 2009 roku


słoneczny ranek -
pod drzewem mrówki budują
nowe mrowisko

sunny morning -
under a tree ants build
a new anthill

majowe popołudnie - 
kos skacze po trawie 
z chrabąszczem w dziobie 

may afternoon - 
with a cockchafer in his beak 
the blackbird struts

biały trawnik - 
coraz mniej płatków wiśni 
na drzewach 

a white lawn - 
less and less cherry petals 
on a trees

dwa motyle -
bielinek
i jego cień

two butterflies -
a cabbage butterfly
and his shadow

stare drzewo - 
poprzez liście dostrzegam 
gołębia w gnieździe 

an old tree - 
through the leaves I see 
pigeon in the nest

śpiew zięby - 
z gałęzi na gałąź skacze 
samiec za samicą 

chaffing song - 
from branch to branch jumps 
a pair of birds

krzaki czarnej porzeczki -
tak dużo biedronek
na liściach

black currant bushes -
so many ladybirds
on its leaves 

uwięzione - 
mucha, motyl i konik polny 
w sieci pająka 

trapped - 
fly, butterfly, graschopper 
in one spider web

stare zdjęcie ślubne 
dziadków - 
jacy oni byli piękni! 

old wedding photo 
of the grandparents -
how beautiful they were!

przyjęcie ślubne -
panna młoda zgubiła
podwiązkę

wedding party -
the bride lost
her garter