piątek, 4 lipca 2014

- Asahi Haikuist Network 04.07.2014

Haiku opublikowane w Asahi Haikuist Network 4 lipca 2014 roku.

czwarty lipca - 
w pierwszych rzędach weterani 
na wózkach inwalidzkich

Fourth of July -
in the first row veterans
in wheelchairs