niedziela, 21 grudnia 2014

- NeverEnding Story 21.12.2014

Tanka znalazła się na blogu NeverEnding Story  w dniu 21 grudnia 2014 roku. 
Tłumaczenie na chiński: Chen-ou Liu

tylko ona i ja
na przystanku autobusowym
śnieżny wieczór
ogrzewam dłonie
między jej udami

only she and I
at the bus stop
snowy evening
I warm up my hands
between her thighs

在公車站
只有她和我
這個雪夜
在她的兩腿之間
我溫暖了我的雙手
(chiński tradycyjny)

在公车站
只有她和我
这个雪夜
在她的两腿之间
我温暖了我的双手
(chiński uproszczony)