poniedziałek, 9 stycznia 2017

- "Pieśń o Aniele Stróżu"

"Pieśń o Aniele Stróżu"


Posłuchajcie ludzie pieśni o Aniele,
Stróżu waszym, który robi dla was wiele.
Czyś jest sługą biednym, czy bogatym panem,
Anioł całe życie jest twoim kompanem.

Chwalmy go więc wszyscy, jemu cześć oddajmy,
Grajmy mu na harfie, na skrzypcach mu grajmy.

Gdy idziesz przez pola, ciemne, gęste lasy,
On usuwa kamyk z każdej twojej trasy.
Kiedy słońce świeci, lub na drodze ślisko,
On jest tuż za tobą, zawsze bardzo blisko.

Chwalmy go więc wszyscy, jemu cześć oddajmy,
Grajmy mu na harfie, na skrzypcach mu grajmy.

Czy to upał letni, czy to zieleń wiosny,
On dba zawsze o to, żebyś był radosny.
Czy to złota jesień, czy to sroga zima,
On jest zawsze z tobą, w objęciach cię trzyma.

Chwalmy go więc wszyscy, jemu cześć oddajmy,
Grajmy mu na harfie, na skrzypcach mu grajmy.

Śpiewaj bracie pieśni o Aniele Stróżu,
Niech brzmią w świecie całym, w dolinie na wzgórzu.
Wznieś do nieba ręce, zawoła Anioła,
On przyjdzie z ochotą, pomóc tobie zdoła.

Chwalmy go więc wszyscy, jemu cześć oddajmy,
Grajmy mu na harfie, na skrzypcach mu grajmy.